Feature
Vårt regionale suksessprogram!

Vårt regionale suksessprogram!

Bli traineebedrift

100 % av bedriftene som har respondert anbefaler andre bedrifter å være med på Trainee Vest programmet.
15 styrer i 2022!

15 styrer i 2022!

Styrekandidaten

Er du under 40 år og interessert i styrearbeid? Da er Styrekandidaten noe for deg! Styrekandidaten er et prosjekt hvor styrer i våre medlemsbedrifter tar inn en ung styrekandidat i ett år. En unik mulighet til å få erfaring i styrearbeid!
Samfunnsansvar og bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft

Vårt bærekraftsarbeid

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Eksporterer du varer?

Eksporterer du varer?

Handelskammer

Bergens Handelskammer kan hjelpe deg med sertifisering av tolldokumenter og utstede ATA Carnet.