Bygningsgruppen Bergen

27.01.2022

Bygningsgruppen Bergen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen.

Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte. Bergen Næringsråd bistår med merkantile tjenester og næringspolitisk rådgivning.  

Har du innspill til saker Bygningsgruppen bør ta tak i, ta kontakt!

"Alt henger sammen med alt. Skal vi kunne gi unge gutter og jenter mulighet til å fullføre sin utdanning innen håndverksfagene må også de lokale små og mellomstore håndverksbedriftene få anledning til å levere til det offentlige.

Anskaffelsesprosesser som er rigget slik at kun riksentreprenører er kvalifisert truer både kompetansemiljø og arbeidsplasser lokalt"

Byggmester Arild Kolltveit, styreleder i Bygningsgruppen.    

VIKTIGSTE SAKER i 2021

 • Skaffet oppstartsmidler til et forprosjekt for å opprette FairPlay Vestland. Dette har vi klart ved å samle følgende 9 organisasjoner med tilhørighet til Vestland fylke: EBA Vestenfjelske, MEF, NELFO, Bergen næringsråd, Bygningsgruppen i Bergen, Byggmesterforbundet Bergen, Elektroarbeidernes fagforening Vestland, Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 6 Vest og Unionen Fagforening. Samtlige foreninger er partnere i prosjektet. I samarbeid er det fre interimsstyret søkt om offentlige midler til å finansiere et treårig prosjekt kalt FairPlay Vestland.
  Vi har fått innvilget 3 300 000 kr fra Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

 • Vi har bidratt til brukerundersøkelsen om planprosesser og byggesaksbehandling i Bergen kommune i samarbeid med EG Byutvikling

 • Vi har arrangert Bygningsgruppens dag med god oppslutning

 • Vi har hatt et tett og godt samarbeid med kommunen angående smittevern på byggeplasser. Det har vært flere møter og vi har deltatt aktivt med å tolke restriksjonene og tilpasse dem slik at ikke våre medlemmer skulle få unødvendige belastninger. Frykten har vært at byggeplasser skulle stenges ned grunnet smitteutbrudd, og det har vi i stor grad oppnådd i god dialog med Bergen kommune.

 • Arrangert Svennegildet, og utdelt fag- og svennebrev i Håkonshallen.

FOKUSOMRÅDER I 2022

 • Gjennomføre en kursrekke i kontraktsrett for å bidra til kompetanseheving i håndverksbedriftene. Kurset går over fire ettermiddager, og vi har fått nærmere 100 deltakere fra alle fag og fordelt på flere av våre medlemsbedrifter.

 • Ansette en prosjektleder i FairPlay Vestland, og bidra til arbeidet for et seriøst arbeidsliv gjennom vår representant i styret og godt samarbeid.

 • Utøve næringspolitisk påvirkning frem mot ny opplæringslov. Vi mener det er avgjørende at opplæringskontorene defineres i opplæringsloven med et opplæringsansvar og som en kontraktspart på lærekontrakten.

 

______________________________________________________________________

Medlemmer i Bygningsgruppen: 
Byggmesterforbundet Vest
NELFO Bergen og Omegn
Rørentreprenørene Norge Vest
Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug
Bergen Murmesterforening
Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening
Bergen Snekkerlaug
Bergens Glassmesterlaug
Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen
Norske Anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører
Takentreprenørenes Forening
Stillasentreprenørenes Forening

__________________________________________________________________________ 

Styret i Bygningsgruppen:

Byggmester Arild Kolltveit, styreleder
Daglig leder Rørentreprenørene Norge avd. Vest Morten Husa, nestleder
Elektroinstallatør Magnus Thunestvedt, Thunestvedt AS
Formann i Bergen Murmesterforening, murmester Kenneth Eriksen
Formann i maler- og byggtapetsermesternes forening, malermester Frode Stien
Daglig leder Stein Otto Johannessen, Markhus Bygg AS

Observatør: Norges Byggmesterforbund Region Vest, daglig leder Inge Unneland Bauge

__________________________________________________________________________

Høringsuttalelser og innspill:
16.12.21 - Innspill til ny opplæringslov
23.02.16 - Supplerende høring om nye bestemmelser i regelverk om offentlige anskaffelser
21.09.15 - Tips oss om svart arbeid
16.09.15 - Brev om lærlingeklausul til Bergen kommune
29.10.14 - Høringsuttalelse Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

__________________________________________________________________________

Årsberetninger:
Årsberetning 2020
Årsberetning 2019
Årsberetning 2018
Årsberetning 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013

______________________________________________________________________________

Tips oss om svart arbeid og bidra til å opprettholde en bransje hvor de seriøse har en sjanse til å overleve!

Kjenner du noen som jobber svart?
Er du selv blitt tilbudt svarte tjenester?
Har du observert mistenkelig arbeid?

Send oss en melding i skjemaet under eller ring oss på anonym tipstelefon: 995 16 511

Tips-tjenesten er et samarbeid mellom Bygningsgruppen Bergen, Bergen Næringsråd, Skatt vest og kemneren i Bergen kommune.

Hvis du ikke ønsker å være anonym
Mobilnr eller mailadresse
Adresse, nettsted, forum etc
Pictures and other documentation can be uploaded here
Arild Kolltveit
Arild Kolltveit
Styreleder Bygningsgruppen Bergen

Ragnhild Friis-Ottesen
Ragnhild Friis-Ottesen
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder for Trainee Vest

chat_bubble_outline + 47 911 25 951