Digitalisering

29.12.2021

Ekspertgruppe Digitalisering er et tverrfaglig nettverk bestående av tung og bred erfaring innen teknologi, digitalisering og akademia. Det skal være en arena for utveksling av ideer og læring, og unik kompetansedeling på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utfordringer. Gruppen har som mål å ha en god miks av industriforståelse og akademisk forankring, som er med og styrker samarbeidet innad og mellom næringsliv og akademia. Gruppen skal jobbe for at næringsliv, offentlig sektor og akademia samarbeider for å sikre god tilgang til spisskompetanse, slik at offentlig sektor og næringsliv kan utvikle innovative og bærekraftige løsninger til beste for regionen.

I gruppen er det høy tillitt og åpenhet mellom medlemmene, med et sterkt engasjement hvor man bidrar med kompetanse og erfaring. Gruppen skal være ambisiøs ved samordnet arbeid for å synliggjøre miljøet for å styrke bransjen i regionen. Ved å se utenfor egen virksomhet, og finne fellesnevnere og samhandle med dyktige ledere blir man inspirert til å påvirke samfunn og fremtiden i regionen.

Ekspertgruppen skal som et tverrfaglig nettverk treffe ressurspersoner og ressursgrupper over flere bransjer, med fellesmøter og fellesinitiativ. Gruppen skal sikre kontinuitet og mangfold.  

Inge Ådland
Inge Ådland
Ekspertgruppeleder

chat_bubble_outline +47 930 03 730
Anri Håvard Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 472 59 740

I perioden 2021 og 2022 skal ekspertgruppen jobbe med følgende viktige tema:

 • å tiltrekke og beholde digital kompetanse i regionen – også internasjonal kompetanse

 • å tette kompetansegapet i næringslivet, ved å identifisere og fylle kompetansegapet med forskjellige tiltak og aktiviteter slik som Digitaliseringsskolen

 • å knytte akademia og næringslivet sterkere sammen ved at forskere og næringslivet kan utvikle gode og relevante undervisningscase og/eller oppdragsforskning

 • å sikre relevante kandidater fra utdanningsløpet ved å blant annet koble studentene tettere på næringslivet gjennom oppgaver og praksisplasser, og synliggjøre bransjen for studentene

 • å synliggjøre konkurransefortrinnet med å ta i bruk ny teknologi i næringslivet

 • å bidra positivt inn til digitaliseringsløftet for SMB bedrifter

 • å løfte frem og kartlegge «Den nye normalen» - hvordan arbeidssituasjonen vil være post-covid 19 i forhold til bruk av digitale verktøy, kontorer, møteplasser, samhandling osv.

 • å løfte frem samarbeidsplattformer på tvers, eksempelvis ved å dra ut klyngesynergier

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Erik Samsonsen
Erik Samsonsen
Direktør Bergen

chat_bubble_outline Atea
Anne Hasselgreen
Anne Hasselgreen
Regionsleder

chat_bubble_outline Bouvet
Petter Ole Jakobsen
Petter Ole Jakobsen
CTO, Vizrt

Tor Erik Stakset
Tor Erik Stakset
Ressursgruppeleder

Gina Viviann Gjerme
Gina Viviann Gjerme
Regionsdirektør

chat_bubble_outline Capgemini
Anne Jacobsen
Anne Jacobsen
Administrerende direktør

chat_bubble_outline Media City Bergen
Tarjei Heggernes
Tarjei Heggernes
Førstelektor

chat_bubble_outline BI Bergen
Stine Neteland
Stine Neteland
Daglig leder

chat_bubble_outline Stacc X
Rolf Wangsholm
Rolf Wangsholm
Partner / leder Advisory Bergen

chat_bubble_outline KPMG
Kristin Fanebust Hetland
Kristin Fanebust Hetland
Instituttleder, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

chat_bubble_outline Høgskulen på Vestlandet
Frode Myrdal
Frode Myrdal
Partner

chat_bubble_outline PwC
Idun Storm
Idun Storm
Leder for rådgivning

chat_bubble_outline KnowIT Experience
Fredrik Manne
Fredrik Manne
Professor og utdanningsleder ved Institutt for informatikk

chat_bubble_outline Universitetet i Bergen