Energi

27.01.2022

Energinæringen er den største næringen på Vestlandet, og Bergensregionen er spesielt sterk i leverandørkjeden innen petroleum og innen vannkraftsproduksjon.  Bransjen er regionens største verdiskaper.

Medlemmene i ekspertgruppe Energi representerer de største og mest toneangivende energiaktørene i regionen som alle arbeider med grønn energiomstilling. 

EKSPERTGRUPPENS MÅL

 • Styrke kompetanseoverføringen mellom energiaktørene i regionen.

 • Etablere gode rammevilkår og strømforsyning til for offshore- og landindustri.

 • Aktiv pådriver for grønn transformasjon og omstilling.

 • Mål om å øke andelen eksport av kompetanse/energiteknologi innen energisektoren.

VIKTIGE SAKER I 2021/2022

Ekspertgruppen har utpekt kraftsituasjonen i regionen som en hovedprioritet og jobbet aktivt for å fremme behovet for bedre overføringskapasitet i strømnettet til Bergensregionen. I tillegg har gruppen levert innspill og synspunkter til Solberg-regjeringens energimelding og ny oljeskatt. Tiltak gruppen har gjennomført er:

 

 • • Høringsinnspill til energimeldingen.

  • Innspillsmøte om energimeldingen med statssekretær i Olje- og energidepartementet 16/3.

  • Dialogmøte med Statnetts konsernsjef om nettkapasiteten i Bergensregionen 20/05.

  • Innspill til Strømnettutvalget (Nakstad-utvalget). Deltagelse i høringsmøte 24/11.

  • Kronikker, bl.a. i Dagens Næringsliv

 • o Kraftmangel bremser næringslivet på Vestlandet

  o Utenlandskabler? Problemet er mangel på innenlandskabler

 • • Innlegg av Ekspertgruppens leder under Fornybarkonferansen i panel med (daværende) Olje og energiminister, Tina Bru og energipolitisk talsperson i Ap, Espen Barth Eide.

  • Gjennomført flere BN-live-sendinger om temaet.

  • Høringsuttalelse til forslaget til ny oljeskatt.


Ekspertgruppen har samhandlet tiltak for å sikre at forskningsinstitusjonene i Bergen blir tildelt 15 millioner kroner til etablering av FME - Forskningssentre for miljøvennlig energi for hydrogen. Tildelingen vil skje ila. 2022.

 

Ekspertgruppe Energi har vært med å utvikle undervisningsprogrammet «Energilandet» for ungdomskoler i Bergensregionen. I 2021 har det ikke vært besøk på skoler som følge av pandemien, men det har vært to møter med skolerådgivere. Koronapausen er ellers brukt til å lage et digitalt undervisningsopplegg som skal rulles ut våren 2022.

 

 

 

 

Mads Arild Eidem
Mads Arild Eidem
Ekspertgruppeleder // Plassjef for DNV i Bergen

chat_bubble_outline +47 920 54 812
Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Christina Schieldrop
Christina Schieldrop
RE direktør for Gullfaksfeltet, Equinor

Owe Hagesæther
Owe Hagesæther
Daglig leder, GCE Ocean Technology

Benedicte Staalesen Nilsen
Benedicte Staalesen Nilsen
Leder samfunnskontakt, BKK

Geir Bjørkeli
Geir Bjørkeli
CEO, Corvus Energy

Stian Madsen
Stian Madsen
Direktør for samfunns- og myndighetskontakt, Fjordkraft

Aina Margrethe  Berg
Aina Margrethe Berg
Konserndirektør Energi, NORCE

Erik  Erdal
Erik Erdal
Senior Vice President, Aker Solutions

Dag T.  Breistein
Dag T. Breistein
Partner, Idevekst

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør, Universitetet i Bergen

Kjetil Trovik Mithun
Kjetil Trovik Mithun
Daglig leder, Greensight

Nils-Ottar Antonsen
Nils-Ottar Antonsen
Leder Institutt for marin- og maskinfag, Høgskolen på Vestlandet

Gunn Vik
Gunn Vik
Regional Director Shipyards China/Korea/Singapore, Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Andreas Fjellbirkeland
Andreas Fjellbirkeland
Global Sales Manager, OneSubsea

Lars-Henrik  Paarup Michelsen
Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder, Norsk Klimastiftelse

Herlaug Louise  Fyhn
Herlaug Louise Fyhn
Kundeansvarlig Fornybar, DNB

Ronny  Haufe
Ronny Haufe
CEO, CCB Energy Holding