Energi

19.10.2021

Energinæringen er den største næringen på Vestlandet, og Bergensregionen er spesielt sterk i leverandørkjeden innen petroleum og innen vannkraftsproduksjon.  Bransjen er regionens største verdiskaper, med Equinor som største aktør og som drifter 50% av aktiviteten på norsk sokkel fra Bergen.

Medlemmene i ekspertgruppe Energi representerer de største og mest toneangivende energiaktørene i regionen som alle arbeider med grønn energiomstilling. 

EKSPERTGRUPPENS MÅL

 • Styrke kompetanseoverføringen mellom energiaktørene i regionen

 • Sikre at myndighetene kommer med motkonjunkturtiltak som følge av COVID-19 og oljeprisfall som bidrar til økt kompetanse, aktivitet og sysselsetting i vår region

 • Aktiv pådriver for grønn transformasjon og omstilling

VIKTIGE SAKER I 2020

 • Etablerte undervisningsprogrammet «Energilandet» for ungdomskoler i Bergensregionen. Frem til 1. mars var det besøkt ca. 45 klasser og over 1000 elever. Pga. pandemisituasjonen har prosjektet blitt satt på vent. 
  Prosjektet mottar støtte fra bl.a. Olje- og energidepartementet og nasjonale energiselskaper.

 • Ekspertgruppen har jobbet med å løfte frem potensialet for industriutvikling innen havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring.

  I løpet av året har ekspertgruppen levert seks næringspolitiske innspill til regjeringen:
  - Grønn omstillingspakke 2020
  - Revidert nasjonalbudsjett 2020
  - Statsbudsjettet 2021
  - Hydrogenstrategi
  - Energimelding
  - Veikart for hydrogen
   

FOKUSOMRÅDER I 2021

 • Bidra til å sikre nasjonal strategi og investeringsbeslutninger for havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring (CCS)

 • Sikre fremtidig rekruttering til energibransjen ved å videreføre undervisningsprogrammet til «Energilandet»

 • Sikre tettere samarbeid mellom FoU og næringslivet

Mads Arild Eidem
Mads Arild Eidem
Ekspertgruppeleder

chat_bubble_outline +47 920 54 812
Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Cecilie Sælen
Cecilie Sælen
Partner, Idevekst Energi

Lars Henrik Hosøy
Lars Henrik Hosøy
Manager Business Development, Aibel Bergen

Mona Riis
Mona Riis
Manager Operation & Maintenance, Equinor

Owe Hagesæther
Owe Hagesæther
Daglig leder, GCE Ocean Technology

Benedicte Staalesen Nilsen
Benedicte Staalesen Nilsen
Leder samfunnskontakt, BKK

Geir Bjørkeli
Geir Bjørkeli
CEO, Corvus Energy

Stian Madsen
Stian Madsen
Direktør for samfunns- og myndighetskontakt, Fjordkraft

Linda Litlekalsøy Aase
Linda Litlekalsøy Aase
SVP, Brownfield Modifications & HUC, Aker Solutions

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør, Universitetet i Bergen

Nils-Ottar Antonsen
Nils-Ottar Antonsen
Leder Institutt for marin- og maskinfag, Høgskolen på Vestlandet

Gunn Vik
Gunn Vik
Regional Director Shipyards China/Korea/Singapore, Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Ingrid  Hitland
Ingrid Hitland
Adm. direktør, BiR Avfallsenergi AS

Andreas Fjellbirkeland
Andreas Fjellbirkeland
Global Sales Manager, OneSubsea

Lars-Henrik  Paarup Michelsen
Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder, Norsk Klimastiftelse

Aina Margrethe  Berg
Aina Margrethe Berg
Konserndirektør Energi, NORCE

Are Opstad Sæbø
Are Opstad Sæbø
Green Hydrogen Project manager, Greenstat

Herlaug Louise  Fyhn
Herlaug Louise Fyhn
Kundeansvarlig Fornybar, DNB

Arne Thorsen Kolle
Arne Thorsen Kolle
Kommersiell sjef, Technology Centre Mongstad (TCM)

Ronny  Haufe
Ronny Haufe
CEO, CCB Energy Holding