Handel og service

27.01.2022

Handel- og servicenæringen går gjennom store endringer. Digital handel skyter fart, og den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere.

Sammen med ny teknologi drives endringene frem av forbrukere som forventer stort utvalg, rask service og gode priser i alle kanaler. Et økende søkelys på bærekraft tvinger også frem nye forretningsmodeller. Gjenbruk av varer og reduksjon av plast og matsvinn blir stadig viktigere i forbrukernes bevissthet.

De store globale trendene utfordrer virksomhetene som driver med tradisjonell handel, men lokale rammebetingelser har også stor betydning. Et sterkt og attraktivt Bergen sentrum er viktig for handelen i hele regionen, noe som har vært tema på mange av ekspertgruppens møter i 2021.

VÅR VISJON OG VÅRE MÅL

Ekspertgruppe Handel og service arbeider for å gi handel- og servicenæringen i Bergen gode vekstvilkår. Vår visjon er å bidra til at det skapes en region med attraktiv handel og god service. For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

 • Vi skal øke bedriftenes kompetanse på digital handel.

 • Vi skal bidra til at Bergen blir en foregangsby innen bærekraftig handel.

 • Vi skal bidra til å styrke næringens rammebetingelser.

Ekspertgruppens medlemmer er delt inn i arbeidsgrupper som jobber med å konkretisere disse fokusområdene. 

VIKTIGSTE SAKER I 2021

 • Innspill til regjeringens krisepakker i forbindelse med covid-19, samt innspill til statsbudsjettet og revidert statsbudsjett.

 • Avholde arrangementer om varehandelsrapporten, retail-trender og næringens utfordringer som følge av covid-19.

 • Gjennomføre en kartlegging om bærekraftig handel.

 • Utarbeide overordnet prosjektbeskrivelse av en «Bergensindeks» som styrings- og synliggjøringsredskap, evt. i et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Bergen Sentrum.

FOKUSOMRÅDER I 2022

 • Samarbeid med ekspertgruppene Digitalisering og Sirkulær økonomi om å øke bedriftenes kompetanse på digital handel og bidra til at Bergen blir en foregangsby innen bærekraftig handel. 

 • Avholde arrangementer om funn fra rapporter, aktuell tematikk og synliggjøring av næringens behov og utfordringer. Formidle kunnskap i samarbeid med bl.a. Virke om utviklingen til næringens aktører. 

 • I samarbeid med ekspertgruppene Transport og Byutvikling koordinere tilbakemeldinger  kommunens strategiske planprogram for Åsane som vil påvirke vei/trafikk, byutvikling og handel og næring. 

 • Tidlig på året komme i planleggingsfasen med undersøkelsesopplegg og kommunikasjon for å konkretisere og søke samarbeid rundt «Bergensindeksen»

Marvel Skreien Stigen
Marvel Skreien Stigen
Ekspertgruppeleder // Markeds- og kommunikasjonssjef, Isbjørn Is

chat_bubble_outline +47 482 40 634
Sverre Simen Hov
Sverre Simen Hov
Næringspolitisk rådgiver og ansvarlig for møtearena

chat_bubble_outline +47 915 95 055

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Steinar Kristoffersen
Steinar Kristoffersen
Daglig leder, Bergen Sentrum AS

Cecilie Gaustad
Cecilie Gaustad
Daglig leder, FotoKnudsen

Gunnar Nilsen
Gunnar Nilsen
Salgsdirektør, Schibsted Norge

Elisabeth Anfinsen Seim
Elisabeth Anfinsen Seim
Direktør, BI Campus Bergen

Peter Kolderup Greve
Peter Kolderup Greve
Daglig leder, Kolderup

Thomas Sandland
Thomas Sandland
Administrerende direktør, Sandland Holding

Synnøve Aksdal
Synnøve Aksdal
Daglig leder, Aksdal i Muren

Øystein Kahrs
Øystein Kahrs
Leder, Parelius

Tone Haugland
Tone Haugland
Eiendomsdirektør, Zurhaar & Rubb

Kjetil Langsæter
Kjetil Langsæter
CEO, EV Services Frydenbø

Patrick Dahl
Patrick Dahl
Daglig leder, Digitroll

VIDEOGALLERI

WEBINARER