Helse

10.03.2021

VÅR VISJON OG VÅRE MÅL

Ekspertgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til at helsenæringen for gode vekstvilkår i Bergensregionen. Vår visjon er «Sammen for smartere helse- og omsorgstjenester!» For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

 • Vi skal skape og delta i tverrfaglige samarbeidsprosjekter.

 • Vi skal bidra til å dekke helsevesenets kompetansebehov.

 • Vi skal stimulere til flere innovative partnerskap.

 • Vi skal øke helsenæringens deltakelse i helseklynger og på andre arenaer.

VÅRT UTGANGSPUNKT

Den norske helse- og omsorgstjenesten må løse mange utfordringer de neste årene. For å skape bedre og smartere tjenester, må næringslivet være en del av løsningen. «Den offentlige helse- og omsorgstjenesten kan ha mye å tjene på et bedre samarbeid med næringslivet og dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter.» (Helsenæringen, Meld. St. 18, 2018-2019).

Vi vil arbeide i samsvar med helsenæringsmeldingen og bidra til at regjeringens tiltak i meldingen blir realisert. Vårt arbeid skal alltid ta utgangspunkt i følgende spørsmål: «Hvordan kan vi løse brukernes behov best mulig?»

Kjerstin  Fyllingen
Kjerstin Fyllingen
Ekspertgruppeleder // Administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sverre Simen Hov
Sverre Simen Hov
Næringspolitisk rådgiver og ansvarlig for møtearena

chat_bubble_outline +47 915 95 055

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER 

Alf Henrik Andreassen
Alf Henrik Andreassen
Avdelingsdirektør, Haukeland universitetssjukehus

Ingrid  Beyer
Ingrid Beyer
Head of investor relations and business development, Hadean Ventures

Endre  Valdersnes
Endre Valdersnes
Leder forretningsutvikling, Atea Norge

Camilla Strand
Camilla Strand
Tjenestedesigner, Sans

Lene Lunde
Lene Lunde
Direktør Helse, Deloitte

Helge Ræder
Helge Ræder
Visedekan innovasjon, medisinsk fakultet UiB

Torleif Markussen Lunde
Torleif Markussen Lunde
CEO, Eitri Medical Incubator

Monica Wammen Nortvedt
Monica Wammen Nortvedt
Prodekan, Høgskulen på Vestlandet

Espen Rostrup
Espen Rostrup
Leder forskningsbasert innovasjon, VIS

Tone Skår
Tone Skår
Avdelingsleder, Norwegian Smart Care Cluster

Borghild Marie Skadal Midttun
Borghild Marie Skadal Midttun
Salgssjef Helse, Norengros Helse

Kjersti Eide Drivenes
Kjersti Eide Drivenes
Kommersiell leder Helse, Tryg Norge

Kjell A. Wolff
Kjell A. Wolff
Kommunaldirektør for helse og omsorg, Bergen kommune

VIDEOGALLERI