Mangfold og inkludering

27.01.2022

Bergen skal være en foregangsby for mangfold og inkludering. Næringslivet skal stå i spissen ved å vise at mangfold er bra for bunnlinjen og samfunnet.

Ekspertgruppen avholder årlig medlemsmøter, karrieremesse med utdeling av inkluderingspris og talentprogram for å få frem mulighetene.

«Vi skal bane vei igjennom å løfte frem bedrifter og enkeltpersoner
som viser mulighetene i mangfold og inkludering»

Vasan Singaravel, EG-leder og avdelingsleder ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

VIKTIGE SAKER I 2021

 • Initiativtaker til ny inkluderingspris, Mulighetsprisen.

 • Videreutvikling av Bergen Opportunity, inkludert oppstart av Bergen Opportunity Alumni, og oppstart av kull 3.

 • Støttet opp om oppstarten av Opportunity i andre deler av landet, som Stavanger Opportunity og Trondheim Opportunity.

 • Markering av verdensdagen for psykisk helse

 

FOKUSOMRÅDER I 2022

 • Fremme verdien av mangfold og inkludering.

 • Bidra til tilgang på kompetent arbeidskraft.

 • Få frem flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn, og sikre finansiering for videreutvikling av mentor- og lederutviklingsprogrammet, Bergen Opportunity, i tre nye år.

 • Gjennomføring av første Internasjonalt karrieretorg etter pandemien med utdeling av «Mulighetsprisen».

 • Oppfølging av kommunens rapport om strukturell diskriminering i bolig, helse og arbeid.

 • Markering av verdensdagen for psykisk helse

Vasan Singaravel
Vasan Singaravel
Ekspertgruppeleder // Avdelingsleder, Haraldsplass Diakonale Sykehus

chat_bubble_outline +47 467 88 724
Iver N. Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER
Jan Olav  Langeland
Jan Olav Langeland
Adm. direktør, Salmon Group

Christine  Flataker Johannessen
Christine Flataker Johannessen
Adm. direktør, Tide buss

Tone Polden Lunde
Tone Polden Lunde
Diversity Manager, TechnipFMC

Bjarte Hysing-Olsen
Bjarte Hysing-Olsen
Assisterende fylkesdirektør, NAV Vestland

Maria Rosabelle Williams
Maria Rosabelle Williams
Eiendomssjef, Entra AS

Kathleen O.  Mathisen
Kathleen O. Mathisen
Global Direktør HR og Internkommunikasjon, Grieg Seafood ASA

Anne-Marit Presterud
Anne-Marit Presterud
Direktør Etat for inkludering, Bergen kommune

Anders Nyland
Anders Nyland
CEO, Visit Bergen

Irene Kinunda
Irene Kinunda
Artist, skribent og samfunnsdebattant

Leïla  Rezzouk
Leïla Rezzouk
Grunnlegger, Papillion