Sirkulær økonomi

10.11.2021

Ekspertgruppe sirkulær er en nettverks- og kompetansearena i Bergen som jobber for å få frem sirkulære piloter, bidra til kunnskapsdeling og skape nye sirkulære arbeidsplasser. Vårt mål er å få i gang prosjekter i og på tvers av virksomheter slik at ressursene forblir i kretsløpet, også etter at produktet er benyttet til sitt opprinnelige formål. 

Gruppens visjon er at Bergen skal bli Norges første sirkulære by!

 

VIKTIGSTE SAKER I 2020

 • Øke forståelsen og kjennskapen til sirkulære prosesser og muligheter

 • Utviklet et tverrfaglig konsept for «Sirkulærskolen» og gjennomført den med 5 samlinger og 40 deltakere fra næringslivet i regionen.

 • Initiativ til samhandling med andre aktører og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt

 • Skape en nettverks- og kompetansearena som tilrettelegger for kunnskapsdeling og sirkulære piloter, og som bidrar til at det skapes arbeidsplasser

 • Skape interesse for sirkulær økonomi gjennom delingsplattformen «Circular-Bergen»

 • Være pådriver til å kartlegge sirkulære muligheter i Bergen

 • Innspill til regjeringens høringsnotat om sirkulær strategi

 

FOKUSOMRÅDER I 2021

 • Jobbe med rammevilkår for sirkulære tiltak, jfr EUs Green Deal

 • Gjennomføre ny Sirkulærskole, og lage oppfølgingskurs for tidligere deltakere

 • Igangsette sirkulære bransjekurs med samarbeidspartnere for ulike næringer

 • Følge opp regjeringens sirkulære strategi som kommer våren 2021

 • Delta i arbeidet med å lage en materialbank for byggenæringen

 • Jobbe for å få sirkularitet inn som tematikk på høyskoler og universitet

Eva Skjold
Eva Skjold
Ekspertgruppeleder // Kommunikasjonssjef, BIR AS

chat_bubble_outline +47 906 12 684
Hanne Wetland
Hanne Wetland

chat_bubble_outline +47 901 65 399

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Brede  Lærum
Brede Lærum
Equinor

Anna Silje O.  Andersen
Anna Silje O. Andersen
BOB

Stina Kildedal-Johansen
Stina Kildedal-Johansen
Hansa Borg Bryggerier

Dorinde Kleinegris
Dorinde Kleinegris
NORCE

John Wikstrøm
John Wikstrøm
PwC Bergen

Judith Bragelien
Judith Bragelien
Høgskolen på Vestlandet

Christian Askvik Hansen
Christian Askvik Hansen
BKK

Silje Østerbø
Silje Østerbø
Bergen kommune