Sirkulær økonomi

27.01.2022

Ekspertgruppe sirkulær er en nettverks- og kompetansearena i Bergen som jobber for å få frem sirkulære piloter, bidra til kunnskapsdeling og skape nye sirkulære arbeidsplasser. Vårt mål er å få i gang prosjekter i og på tvers av virksomheter slik at ressursene forblir i kretsløpet, også etter at produktet er benyttet til sitt opprinnelige formål. 

Gruppens visjon er at Bergen skal bli Norges første sirkulære by!

2021 har vært året der sirkulær økonomi for alvor har kommet inn som en viktig del av bærekraftsarbeidet. Regjeringens strategi for sirkulær økonomi kom endelig, og det samme gjorde Bergen kommunes kartleggingsrapport Circular Bergen. Ekspertgruppe Sirkulær har vært en pådriver for rapportene og delt innholdet i egnede kanaler. Det har vært god dialog med klimaetaten i Bergen kommune, der vi har deltatt i referansegruppen for ny klimaplan. Sirkulær økonomi er nå en viktig del av klimaarbeidet i kommunen. Fylkeskommunens rapport Grøn Region Vestland peker også på flere sirkulære potensial i de ulike hubene i regionen – blant annet innen industrielle symbioser.

Ekspertgruppen har via Sirkulærskolen gått foran og inspirert kommuner og andre næringsforeninger til å gjøre det samme. Vi har vist at samarbeid og forståelse for de store ressursstrømmene i samfunnet er grunnleggende om vi skal få endring på ressurssløsingen. I 2022 vil vi ytterligere jobbe for å koble aktører i samfunnet sammen og løfte saker som betyr noe i egnede kanaler.

I 2022 vil vi blant annet jobbe med industrielle symbioser, ombruk og sirkulær økonomi i byggenæringen, forbruk og klær, organisk avfall (krav til innsamling av matavfall innen 1. jan. 2023), plastutfordringen og gjenvinningsutfordringer. Vi arbeider målrettet med å få frem politiske endringer som fremmer sirkulær økonomi og sirkulær tankegang.

Eva Skjold
Eva Skjold
Ekspertgruppeleder // Kommunikasjonssjef, BIR AS

chat_bubble_outline +47 906 12 684
Astrid Hårstad
Astrid Hårstad
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 986 52 060

VÅRE MÅL

Bergen skal bli Norges første sirkulære by og realisere verdier ved å lukke sløyfen

Dette gjør vi ved å…

 • Vise vei ved å bidra til gjennomføring av sirkulære prosjekter

 • Dele relevante budskap i media og i Circular Bergen på facebook.

 • Dele metoder og verktøy for å lykkes i sirkulær økonomi

 • Støtte opp under at sirkulær økonomi blir en del av pensum på flere studier.

 • Tilby Sirkulærskolen og evt andre kompetansetilbud

 

VIKTIGSTE SAKER I 2021 

 • Økt forståelse og kjennskapen til sirkulære prosesser og muligheter.

 • Gjennomført andre runde av Sirkulærskolen med 5 samlinger (2 digitale) og 70 påmeldte deltakere.

 • Tatt initiativ til samhandling med andre aktører og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

 • Deltatt i gruppen som utarbeider ny klimaplan for Bergen kommune

 • Bidratt i arbeidet med å løfte en sirkulær byggenæring i samarbeid med Proptech Innovation.

 • Støttet arbeidet med å få sirkularitet inn i akademia (HVL, UIB)

 • Skapt interesse for sirkulær økonomi gjennom den private facebookgruppen «Circular-Bergen» som nå har 382 medlemmer.

 • Vært pådriver for å kartlegge sirkulære muligheter i Bergen, som ga rapporten Sirkulære Bergen, levert av PwC og Bergen kommune.

 • Gitt innspill til regjeringens høringsnotat om sirkulær strategi.

 

FOKUSOMRÅDER I 2022

 • Gjennomføre ny Sirkulærskole

 • Vurdere oppfølgingssamlinger/temasamlinger for tidligere deltakere/spesielle grupper.

 • Identifisere og fremme politiske saker som kan bidra til økt sirkularitet hos våre medlemmer

 • Pådriver for å utvikle, teste og rulle ut kompetanseheving om industrielle symbioser i samarbeid med Innovasjon Norge, EY, nringsavdelinger i kommuner og andre relevante

 • Identifisere, løfte og følge opp sirkulære initiativ i andre organisasjoner, klynger og bransjer.

 • Identifisere behov for måling av sirkularitet for å sikre fremdrift.

 • Dele sirkulære initiativ systematisk i Circular Bergen

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Brede  Lærum
Brede Lærum
Equinor

Anna Silje O.  Andersen
Anna Silje O. Andersen
BOB

Hermund Ramsøy
Hermund Ramsøy
Bioretur AS

Stina Kildedal-Johansen
Stina Kildedal-Johansen
Hansa Borg Bryggerier

Dorinde Kleinegris
Dorinde Kleinegris
NORCE

John Wikstrøm
John Wikstrøm
PwC Bergen

Judith Bragelien
Judith Bragelien
Høgskolen på Vestlandet

Christian Askvik Hansen
Christian Askvik Hansen
BKK

Silje Østerbø
Silje Østerbø
Bergen kommune

Stein Lønne
Stein Lønne
Tertnes Holding

Hanne Wetland
Hanne Wetland
Knowit

Torun Totland Stangervåg
Torun Totland Stangervåg
Innovasjon Norge