Student

21.02.2019

Ekspertgruppe Student skal knytte næringslivet tettere til studentene ved å synliggjøre de spennende arbeidsmulighetene i regionen. Ekspertgruppen består av studentledere fra de største høyere utdanningsinstitusjonene i bergensområdet.

Det er i dag 35 000 studenter i Bergen. Det gir betydelige økonomiske, sosiale og kulturelle ringvirkninger, og utgjør en stor mulighet for lokalt næringsliv til å tiltrekke og beholde ettertraktet kompetanse.

FOKUSOMRÅDER I 2022

  • Øke antall praksisplasser, sommerjobber og traineestillinger i næringslivet

  • Kartlegging av de mest attraktive arbeidsgiverne i regionen

  • Synliggjøre ringvirkningene av studiebyen Bergen

  • Få frem de spennende arbeidsmulighetene i regionen

VIKTIGSTE SAKER I 2021

  • Øke antall praksisplasser, sommerjobber og traineestillinger i næringslivet

  • Kartlegging av studenters økonomi og bosituasjon

  • Bidra til å øke engasjement i studentorganisasjonene som følge av koronafrafall

  • Innspillsmøte med rådgivingsbransjen for å utfordre bransjen til å få frem de lokale arbeidsmulighetene på karrieremesser og ikke bare mulighetene i Oslo

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011