Ringvei Øst er et av de viktigste prosjektene Ekspertgruppe Transport jobber for å få realisert..
Ringvei Øst er et av de viktigste prosjektene Ekspertgruppe Transport jobber for å få realisert..

Transport

11.01.2022

God infrastruktur er avgjørende for at næringslivet skal fungere, og fremkommelighet er sak nummer en for at næringslivet skal være konkurransedyktig. Ekspertgruppen jobber for gode transportmuligheter og attraktive kollektivtilbud på vei, bane, sjø og i luft.

Bergensregionen fikk full uttelling i Nasjonal Transportplan våren 2021, og regionen står nå foran store infrastrukturutbygginger mot vest, sør, øst og nord. Utbyggingene er etterlengtet og avgjørende for at regionen skal fungere med gode pendlerregioner og effektive logistikk-kjeder, og vår viktigste oppgave de neste årene er å bidra til at utbyggingene realiseres. I kombinasjon med dette skal vi fremme transportformer både i nærings- og kollektivtransport.

I 2021 har arbeidet med å få våre prosjekt inn i Nasjonal Transportplan vært den viktigste saken for Ekspertgruppe Transport. Samtidig har koronautfordringene tatt mest tid, der både buss, taxi, flytransport og tradisjonell containertransport med båt, tog og bil har hatt store utfordringer. Disse to områdene vil også ha hovedprioritet inn i 2022.

Gruppen har også vært opptatt av å få på plass et endelig vedtak om bybane til Åsane, og dette falt på plass like før årsskiftet.

Gjennom gruppen har Bergen Næringsråd i 2020 bidratt til opprettelsen av K5 Alliansen, et pådriverselskap for å få realisert vei og bane Bergen-Voss.

Helge Eidsnes
Helge Eidsnes
Ekspertgruppeleder // Lufthavndirektør, Avinor

chat_bubble_outline +47 958 94 100
Atle Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Adelheid Nes
Adelheid Nes
Adm. direktør, Bybanen AS

Gerdt Meyer
Gerdt Meyer
Direktør, Green Carrier

Sigrid Lise Nonås
Sigrid Lise Nonås
Associate Professor, Business and Management Science, Shipping and Logistics, NHH

Nils Møllerup
Nils Møllerup
Markedssjef, Bergen Havn

Hanne Meidell
Hanne Meidell
Branch Manager Bergen, Kuehne+Nagel

Thomas Potter
Thomas Potter
Senior transport ingeniør, Norconsult

Yvonne Hetlevik Torgersen
Yvonne Hetlevik Torgersen
Direktør, Vy region vest

Lars Jacob Engelsen
Lars Jacob Engelsen
Viseadm. direktør, Norled

Hilde Marie Magnusson
Hilde Marie Magnusson
Daglig leder, Forum Nye Bergensbanen

Per Atle Ådland
Per Atle Ådland
Forretningsutvikler System Trafikk AS / Styremedlem NLF

Marianne Frønsdal
Marianne Frønsdal
Kommunikasjonsdirektør, Tide

Øystein Gullaksen
Øystein Gullaksen
Adm. direktør, Keolis AS

Yngvil Henanger Woxen
Yngvil Henanger Woxen
Produksjonsleder, Bring Warehousing

Jan Valeur
Jan Valeur
Adm. direktør, Bergen Taxi AS

Øystein  Skaar
Øystein Skaar
Operativ sjef, Bergen Lufthavn Flesland

Espen Bakke-Aas Steiro
Espen Bakke-Aas Steiro
Rutesjef regionale ruter, Widerøe

VÅRE MÅL

 • Etablere veier og transportløsninger som gir Vestlandet konkurranselikhet med resten av Norge

 • Få på plass velfungerende pendlerregioner rundt Bergen

 • Få på plass 4-felts hovedvei Bergen-Stavanger, ringvei Øst og nye vei og bane Bergen-Voss

 • Etablere et nytt «Veikart for grønn transport» som skisserer hvordan næringstransporten kan bli utslippsfri. .

 • Jobbe for utslippsfri kollektivtrafikk på land og sjø, og gode kollektivnett med sømløse transportløsninger

VIKTIGSTE SAKER I 2021

 • Koronatiltak i bransjen, hvordan bedriftene skal tilpasse seg utfordringene, og arbeid med offentlige støttetiltak

 • Aktivt arbeid inn mot Nasjonal Transportplan for å sikre at regionens prosjekter ble prioritert i planen

 • Etablering av K5 Alliansen

 • Deltakelse i kontaktutvalgene for E 39 (Hordfast, Ringvei Øst/Nordhordlandstunnelen) og K5 (vei og bane Arna Voss)

 • Pådriver for omstilling til utslippsfri transport på næringstransport, buss, ferger og hurtigbåter

 • Byvekstavtalen, med utbygging av Bybanen og økt kollektivsatsing i fylket

 

ANDRE SAKER 

 • Oppfrisket strategien for gruppen som en del av strategiprosessen i Bergen Næringsråd

 • Arrangert «Transport- og logistikkdagen 2021» med samferdselsminister Knut Arild Hareide og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik om NTP. Ellers tema om godsknutepunkt og utfordringer med korona for flytrafikk og sjøtransport.

 • Laget BN Live (TV-sendinger) om Nasjonalt Transportplan og om koronautfordringer for bransjen og for næringslivet generelt

 • Medarrangør av konferansen «Det nye Vestlandet» om Rogfast og Hordfast sammen med næringsforeningene på Vestlandet

 • Innspill i Regional Transportplan for Vestland med innlegg på to konferanser

 • Fremmet tanken om å etablere en godsstrategi for regionen, i samarbeid med Logistikkforeningen

 • Deltakelse i EU-prosjektet «Cityfreight» med UIB og NHH om effektive logistikkløsninger for Bergen

 • Workshop med Fellesmøte ekspertgruppe

FOKUSOMRÅDER I 2022

 • Utvikle et komplett, moderne og bærekraftig infrastruktur- og transportsystem på sjø, luft og land

 • Være pådriver for fullverdige, nullutslipp og sømløst mobilitets- og kollektivtilbud i regionen både for sjø, land og luft

 • Sikre utbygginger som bidrar til velfungerende pendlerregioner rundt Bergen.

 • Øke næringslivets konkurransekraft gjennom kortere transporttider langs våre hovedveier

 • Sikre midler i kommende statsbudsjetter og få vedtatt reguleringsplanen for at regionens viktige prosjekter snarest mulig kommer i gang:

 • E 39 med Bergen-Stavanger, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen

 • K5 med E16 Arna-Voss og Intercity Bergen-Voss

 • Bybanen til Åsane

 • Igangsetting av Sotrasambandet

 • Arrangere Transport- og logistikkdagen i september 2022

 • Få på plass en godsstrategi for Bergensregionen

 • Få etablert gode nasjonal og internasjonale flyforbindelser

 

Ekspertgruppe Transport har utarbeidet en egen Transportplan 2015-2030 med lokale, regionale og nasjonale transportmål.  Gruppens viktigste arbeid er å arbeide for at målene i planen oppnås.

I 2016 utarbeidet gruppen et eget veikart for fossilfri transport i Bergen, som viser at næringslivets transporter kan være fossilfrie i 2025. Målene her er overoppfylt. 

VIDEOGALLERI