09.05.2017
09.05.2017

ATA Carnet, eller tollpass, er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av varer med varighet inntil ett år. "ATA" er akronym fra de franske og engelske ordene "Admission Temporaire/Temporary Admission". Det finnes 16 norske handelskamre/næringsforeninger som utsteder ATA Carnet, og Bergens Handelskammer er ett av disse.

ATA Carnet - informasjon og søknad - klikk her

Brosjyre om ATA Carnet her


Et ATA Carnet har en maksimal gyldighet på ett år. Innen dette året kan du foreta inntil 10 reiser med hele eller deler av varelisten som er oppført i carnetet. Oslo Handelskammer er garanterende organisasjon for carnetsystemet i Norge.

Hensiktene og fordelene med carnet
Ved å benytte ATA Carnet, unngår du midlertidig fortolling av varer. Du slipper:

- å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet
- å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet
- å deponere for toll og avgifter
- å bruke lang tid ved et tollsted

Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone.