Næringspolitikk

09.05.2017

Næringspolitikk

Bergen Næringsråd er en brobygger mellom bedrifter, politikk, forvaltning og forskning.

Vi gjennomfører regelmessige medlemsundersøkelser og kartlegginger, som et grunnlag for de saker vi skal fremme for politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom våre næringspolitiske tiltak skal vi løfte frem medlemmenes saker og sette næringspolitisk agenda.

Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral og skal;

  • Være pådriver for å sette dagsorden i næringspolitiske saker som er viktige for våre medlemmer

  • Være den viktigste møteplass for medlemmer – i møte med politikk / forvaltning, forskning / høyere utdanning

  • Organisere nettverk og arbeidsgrupper på viktige næringsområder

  • Løfte våre medlemsbedrifter og synliggjøre regionens næringsliv

 

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511