Internasjonalt

27.01.2022

Ekspertgruppen har som mål å sette tydelige agenda for hva som skal til for økt internasjonalisering av næringslivet i regionen. Dette gjør gruppen gjennom kompetansedeling, initiativ til nettverksmøter og samarbeid, samt direkte kommunikasjon med myndighetene.

Gruppen er bredt sammensatt av sentrale aktører i næringslivet og i akademia, med stor oversikt over regionale og internasjonale forhold.

Gruppen setter langsiktige mål for at Bergen skal ha gode rammebetingelser for å fortsatt være landets ledende eksportregion, være attraktiv for internasjonale talenter, investorer og F&U-miljøer, og være en mangfoldig og inkluderende by.

SE OGSÅ: Oversikt over konsuler i Bergen

MÅLSETNING

 • Påvirke myndighetene til å effektivisere virkemiddelapparatet for økt eksport og internasjonalisering.

 • Tiltak som gjør Bergen til en attraktiv og internasjonal region.

VIKTIGSTE SAKER i 2021

 • Initiativ til eksportmøte i Bergen om bl.a. eksportfinansiering med næringsministeren, toppsjef i Eksfinn, og eksportbedrifter i Bergen. Møtet gjennomføres 8. mars 2022.

 • Utarbeide en spørreundersøkelse blant næringsrådets medlemmer for å kartlegge behovet for å lage et expats-ordning i Bergen som bidrar til å tiltrekke og beholde utenlands arbeidskraft.

 • Møte med Bergen kommune om deres internasjonale strategi.

 • Møte med Invest in Bergen om deres arbeid for å tilrettelegge for internasjonal virksomhet i Bergensregionen.

 

Future-Proof

Ekspertgruppen har fulgt arbeidet med prosjektet Future-Proof, som er et ressurssenter og nettverksplattform for bedrifter som jobber sammen for å ta menneskerettighetsansvar. Prosjektet har gjennomført en rekke webinarer om temaet. Prosjekteiere er Rafto Stiftelsen og Bergen Næringsråd. Partnere er Equinor, DNB, DOF, Grieg Maritime og Bergen kommune.

Elin  Austevoll
Elin Austevoll
Ekspertgruppeleder

Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Siv Remøy Vangen
Siv Remøy Vangen
Daglig leder, Maritime Bergen

Rolf Andreas Wigand
Rolf Andreas Wigand
Administrerende direktør, VESTDAVIT

Gøril Selvik
Gøril Selvik
Daglig leder, Connect Vest

Mette Rokne Hanestad
Mette Rokne Hanestad
CFO, Corvus Energy

Jostein  Hole Kobbeltvedt
Jostein Hole Kobbeltvedt
Daglig leder, RAFTO Stiftelsen

Miao Reinlund
Miao Reinlund
Director of Finance and Investments, Oiid

Matt Duke
Matt Duke
Group CEO, Grieg Maritime Group

Gro Anita Fonnes Flaten
Gro Anita Fonnes Flaten
Prorektor for forsking, HVL

Magdalena Støldal
Magdalena Støldal
Trade Finance Sales Manager, DNB

Stig Clementsen
Stig Clementsen
Senior Vice President HSEQ, DOF

Tasha Prestø-He
Tasha Prestø-He
Key Account Manager, Lerøy

Kjetil  Benson
Kjetil Benson
Leder Markets, Sparebanken Vest

Jan Børge Sagmo
Jan Børge Sagmo
CEO, Bergen Carbon Solutions

______________________________________________________________________________________

Til Bergen fra Hong Kong 

Transportministeren i Hong Kong vil hente inspirasjon fra Bergen for en grønnere skipsfart.