Ekspertgrupper

01.02.2022

Vår kompetansepool!


Våre ekspertgrupper representerer et panel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater.

Ekspertgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at Bergen Næringsråd til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene.

I tillegg til ekspertgruppene har Bergen Næringsråd representanter for de tradisjonelle håndverksfagene samlet i Bygningsgruppen. Bygningsgruppen representerer rundt 250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre. Bergen Næringsråds administrasjon bidrar med merkantile tjenester, samt politisk og kommunikasjonsrådgivning.

Dette er våre ekspertgrupper:

Bergen UP
Bygningsgruppen Bergen

Byutvikling
Digitalisering
Energi
Finans
Handel og service
Helse
Internasjonalt
Kultur og kreativ næring
Mangfold og inkludering
Marin
Strategisk rådgivning
Transport
Sirkulær økonomi
Student